Hồ sơ năng lực công ty

In lấy liền: 85,000 VNĐ

Hồ sơ năng lực công ty:

  • Bìa giấy C300 cán màng mờ – bóng 2 mặt
  • Ruột giấy C150
  • 60 Trang luôn bìa
  • Số lượng 100 cuốn
  • Bấm kim giữa
  • Lấy trong ngày
  • Mail: [email protected]

Hồ sơ năng lực công ty là một hồ sơ cực kỳ quan trọng trong các cuộc gặp  gỡ đối tác và khách hàng. Nó đóng góp một phần không nhỏ trong việc ký kết các hợp đồng lớn.

Hồ sơ năng lực công ty là nơi gửi gấm đến khách hàng, đối tác những thông tin quan trọng trong quá trình xây dựng cũng như phát triển, hay thế mạnh của doanh nghiệp.

Qua đó thể hiện  sự chuyên nghiệp cũng như đẳng cấp của doanh nghiệp, đặc biệt Hồ sơ năng lực công ty làm tăng sự tự tin cho sự phát triển doanh nghiệp vươn tầm thế giới

Call Now Button