In brochure A4 cấn 2 đường

In lấy liền: 540 VNĐ

 • Sl : 6000 tờ A4
 • Quy cách : Cấn gấp thành phẩm
 • Thời gian 2-3 ngày
 • Giấy C150
 • Không cán màng
 • In offset 4 màu 2 mặt

Quý khách cần in lấy liền xin liên hệ 0914156314

Danh mục:
 • Sl : 6000 tờ A4
 • Quy cách : Cấn gấp thành phẩm
 • Thời gian 2-3 ngày
 • Giấy C150
 • Không cán màng
 • In offset 4 màu 2 mặt
Call Now Button