In Brochure thuốc – in tờ rơi thuốc

In lấy liền: 5,330 VNĐ

In Brochure thuốc – in tờ rơi thuốc

Giấy C150

A4 _in 2 mặt

File của khách

Số lượng 100

In Brochure thuốc – in tờ rơi thuốc

Brochure ngày xưa là những tập tài liệu thông tin nội bộ hoặc trảo đổi thu nhỏ những nội dung chính dễ dàng cầm đi lưu lại khi cần.

Ngày này Brochure còn trở thành 1 dạng tờ rơi đắt lực trong việc quảng cáo nội dung về các sản phẩm mới của các công ty.

 

Call Now Button