In tờ rơi sale _tờ rơi giảm giá

In lấy liền: 13,820 VNĐ

In tờ rơi sale _tờ rơi giảm giá

1 bộ 4 tờ (8 trang)

số lượng 40 bộ

giấy fo 170

Kích thước A4

In màu 2 mặt lấy liền

 

In tờ rơi sale _tờ rơi giảm giá thường có kích thước A4 hoặc A5 và được in 2 mặt. Tờ rơi nói về chương trình giảm giá của bạn. Mặt 1 là phần giảm giá chính trình bài thiệt to và rõ. Mặt 2 chứa nội dung về chi tiết chương trình giảm giá khuyến mãi đó, kèm với thông tin đơn vị.

In tờ rơi sale_tờ rơi giảm giá có thể trình bài trên 1 tờ hoặc 1 bộ gồm nhiều tờ. Sản phẩm hiện tại bên mình làm là 1 bộ gồm 4 tờ in 2 mặt. Số lượng 40 bộ chỉ cần 30 phút là xong hoàn thành.

Cuộc họp đột xuất chỉ còn 2 giờ nữa hình ảnh sản phẩm về phần quảng cáo cần chi tiết và rõ ràng quá đơn giản chỉ gần cầm theo file trên usb hoặc mail qua trước cho công ty in nhanh Đại Phát. Bạn chỉ cần ghé lấy là xong.

Doanh nghiệp bạn ở Tỉnh xa cần những in tờ rơi sale_tờ rơi giảm giá để đẩy nhanh tiến độ kinh doanh cũng như là đưa hình ảnh và chương trình khuyến mãi đến nhanh tay nguoi dùng qua việc phát tờ rơi. Công ty In nhanh Đại Phát có hổ trợ chuyển gửi xe hoặc gửi đế bưu điện đến tận doanh nghiệp của bạn. In chỉ trong ngày và gửi đi đến tay khách hàng chỉ trong 2 ngày đến 3 ngày đã được sử dụng, gấp 3 đến 4 lần với in ofset

Call Now Button