Thư Mời kỷ niệm

In lấy liền: 10,500 VNĐ

In nhanh lấy liền vui lòng liên hệ 0936663079

Thiếp giấy fo 170

in 2 mặt

cấn 1 đường giữa

 

Mô tả

Thư mời kỷ niệm 25 hoặc các loại tương tự là dịp hop mặt lưu lại kỷ niệm cũng những như gợi nhớ kỷ niệm.

Thường làm với số lượng ít từ 10 đến 100 cái

Thời gian hoàn thành trong ngày : lấy gấp nhanh nhất trong 2 tiếng bao gồm cả bao thư